LIONS CLUB POZNAŃ PILLORY
Klub powstał 16 grudnia 1991 r.
Głównym celem działalności jest wspieranie Domów Dziecka: w Kijaszkowie, w Krzyżu i dwóch Rodzinnych Domów Dziecka w Poznaniu oraz Domu Opieki Społecznej w Poznaniu.
Dla wszystkich Domów Dziecka Klub zakupił samochody dostawcze (łącznie 3 szt), finansowane były wyjazdy na wakacje letnie i zimowe, stypendia dla dzieci, wsparcie finansowe i opieka po opuszczeniu Domów Dziecka....
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Karol Działoszyński

Radosne chwile w Dobieszczyźnie

W ponad dwudziestoletniej działalności Lions Club Poznań Pillory dzień 12 czerwca był dniem szczególnym. Już po raz czwarty w naszej klubowej historii udało nam się zrealizować zakup samochodu i ofiarować go dzieciom z placówki, która pozostaje pod opieką naszego klubu.
LC Poznań Pillory tradycyjnie stara się pozyskiwać pieniądze na swoją działalność, organizując doroczne bale charytatywne. Grono naszych wypróbowanych przyjaciół wspomaga nas hojnie, biorąc udział w balach, uczestnicząc w aukcjach dzieł sztuki i loteriach fantowych. My gwarantujemy bardzo dobrą atmosferę i zabawę, a także występ gwiazdy. W tym roku owocem tej współpracy stały się środki finansowe, które przeznaczyliśmy na zakup samochodu dacia lodgy. Został on przekazany Zgromadzeniu Sióstr Salezjanek z Dobieszczyzny, prowadzącym Salezjańską Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Wspomożycielki. Siostry opiekują się grupą czternaściorga dzieci. Zaangażowanie i serce ss. Salezjanek okazywane w codziennej pracy na rzecz dzieci są trudne do przecenienia.
Liczna delegacja klubu z prezydentem Michałem Pankowskim i głównym animatorem całego przedsięwzięcia Jackiem Walaskiem udała się do Dobieszczyzny, gdzie w asyście sióstr i dzieci doszło do podpisania umowy darowizny, przekazania kluczyków i wydania auta.
Myślę, że była to bardzo radosna chwila dla wszystkich uczestników, a dla obecnych członków Klubu moment miłej satysfakcji w związku z realizacją kolejnego charytatywnego celu. Po części oficjalnej wszyscy zjedliśmy obiad, a kawa i tort zakończyły wspólny posiłek.
Potem jeszcze spacer po ogrodzie, oglądanie samochodu przez dzieci, krótka przejażdżka i robienie zdjęć.
Mam wrażenie, że dzięki naszym staraniom i pracy, a także dzięki środkom pozyskiwanym przez Klub udało się zrobić rzecz, z której możemy być dumni wszyscy, którzy tworzymy lioneską rodzinę.

Piotr Gosieniecki
Sekretarz LC Poznań Pillory