Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Działalność prospołeczna » Działalność » działalność charytatywna » By leczyć najmłodszych
Lions Klub Poznań Pillory w ciągu ostatnich 2 tygodni uczestniczył w ogromnej operacji charytatywnej, będącej następstwem darowizny 20 mln zł,... więcej
04/05/2020
57 ton maseczek, kombinezonów, gogli i przyłbic przyleciało z Chin we wtorek 14 kwietnia 2020 r. do Poznania. – To piękny gest solidarności z... więcej
29/04/2020
Dzisiaj (24 marca 2020 r.) udało nam się zakończyć akcję przekazania pieniędzy z Klubu do dwóch instytucji walczących z epidemią... więcej
24/03/2020
Po raz kolejny Lions Club Poznań Pillory zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieci z 3 rodzinnych domów dziecka z Poznania oraz pozostających także... więcej
20/12/2015
W ponad dwudziestoletniej działalności Lions Club Poznań Pillory dzień 12 czerwca był dniem szczególnym. Już po raz czwarty w naszej klubowej historii... więcej
12/06/2015
Około 150 dzieci z domów dziecka z całej Wielkopolski obejrzało we wtorek 19 maja 2015 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu najnowszą premierę, jaką... więcej
19/05/2015
W dniu 6 grudnia 2014 r. członkowie LC Poznań Pillory zorganizowali spotkanie wigilijne z dziećmi wychowującymi się w trzech rodzinnych domach dziecka,... więcej
06/12/2014
Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków powstanie przy wsparciu Lions Club Pillory w Poznaniu.  W dniu 26 października 2009r. w... więcej
26/10/2009
Gwiazdą dziewiątego Karnawałowym Balu Charytatywnego LC Poznań Pillory był Zespół LADY PANK. Dochód z tego Balu przeznaczony został dla Domu... więcej
31/12/2005
Gwiazdą ósmego Karnawałowego Balu Charytatywnego LC Poznań Pillory był KRZYSZTOF KRAWCZYK. Dochód z tego Balu przeznaczony został dla Domu Dziecka w... więcej
12/12/2004
Dochód z siódmego Karnawałowego Balu Charytatywnego przeznaczono na sfinansowanie dalszych prac remontowych w Domu Dziecka w Kijaszkowie, pobyt dzieci... więcej
20/10/2003
W styczniu 2001 roku Klub zorganizował V Karnawałowy Bal Charytatywny, gwiazdą którego był Zespół SKALDOWIE. Z dochodu z balu sfinansowano: remont... więcej
30/12/2001
W styczniu 2000 roku Klub zorganizował IV Karnawałowy Bal Charytatywny, którego gwiazdą była MARYLA RODOWICZ. Dochód z Balu został przeznaczony na... więcej
30/12/2000
W styczniu 1999 roku Klub zorganizował III Karnawałowy Bal Charytatywny, gwiazdą którego był Andrzej Sikorowski i zespół POD BUDĄ. Dochód z balu... więcej
30/12/1999
W styczniu 1998 roku Klub zorganizował II Karnawałowy Bal Charytatywny, dochód z którego przekazany został na potrzeby Domu Dziecka w... więcej
17/12/1998
W styczniu 1997 roku Klub zorganizował I Karnawałowy Bal Charytatywny, dochód z którego przekazany został na potrzeby Domu Dziecka w... więcej
30/12/1997
29.02.1992 r. Charter Klubu. Rozprowadzenie pierwszych cegiełek na zakup USG, oraz sfinansowania obozu letniego dla dzieci z Domu Dziecka w... więcej
31/12/1996

By leczyć najmłodszych

Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków powstanie przy wsparciu Lions Club Pillory w Poznaniu. 
W dniu 26 października 2009r. w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Długiej ½ została podpisana umowa o współfinansowaniu Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków. Lions Club Pillory w Poznaniu zobowiązał się przeznaczyć w 2009 roku kwotę 70.000 zł na ten cel. Z tej kwoty zostaną sfinansowane częściowo prace remontowe, a następnie Lions Club zakupi sprzęt do Pracowni. 
Retinopatią wcześniaków i jej wpływem na wzrok dzieci urodzonych przedwcześnie zainteresowała członków……. 
(Chorobą retinopatii i jej skutkami ubocznymi dla dzieci wcześniej urodzonych) Członków Lions Club Poznań Pillory zainteresowała doc. dr hab. Anna Gotz-Więckowska. W efekcie współdziałania Władz Kliniki i Lions Club z początkiem roku zostanie uruchomiona Pracownia, która obejmie specjalistyczną, stałą opieką okulistyczną wcześniaki (dzieci wcześnie urodzone) z terenu Wielkopolski. 
Na osiągnięcie celu zasadniczego składać się będzie realizacja pewnych celów cząstkowych. 
Zaliczyć do nich należy: 
a) stworzenie pracowni o charakterze poradni, która zajmie się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku u wcześniaków, 
b) likwidację luki w opiece zdrowotnej nad wcześniakami, jaka istnieje pomiędzy opieką szpitalną w okresie okołoporodowym, a późniejszym okresem życia wcześniaków. W tym zakresie poza działaniami o charakterze organizacyjnym szczególnego znaczenia nabiera przekonanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia o potrzebie zorganizowania tego typu opieki zdrowotnej, przedstawienie jej specyfiki i włączenie tej instytucji do finansowania usług medycznych z tego zakresu, 
c) leczenie operacyjne powikłań retinopatii wcześniaków 
d) stworzenie podstaw do rozszerzenia rozwoju tego rodzaju działalności w innych rejonach kraju poprzez wypracowanie odpowiedniego modelu organizacyjnego i systematyczne szkolenie specjalistycznych kadr. 
__________________________________________________________________________________ 
Retinopatia wcześniaków (ang. Retinopathy of preamaturiti – ROP) jest chorobą wazoproliferacyjną siatkówki, której faza aktywna występuje w pierwszych miesiącach życia dziecka. Na jej pojawienie i przebieg ma wpływ wiele czynników. Uważana jest za jedną z najważniejszych przyczyn ślepoty u dzieci. Np. w Stanach Zjednoczonych wcześniactwo znajduje się na drugim miejscu wśród czynników prowadzących do utraty widzenia u dzieci niewidomych i słabowidzących. 
W krajach uprzemysłowionych ROP jest przyczyną ślepoty u od 6 do 20% niewidomych dzieci. W Polsce na podstawie badań przeprowadzonych w 1999 roku stwierdzono, że retinopatia była przyczyną ślepoty u 54% badanych dzieci. Z kolei analiza przeprowadzona w 2004 roku wykazała, że 11,5% dzieci zarejestrowanych w Polskim Związku Niewidomych były to wcześniaki, u których wystąpiła retinopatia. 
Problem retinopatii narasta w związku ze wzrostem przeżywalności noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (<1500 g), co powoduje zwiększenie bezwzględnej liczby dzieci z retinopatią. Częstość występowania ROP jest odwrotnie proporcjonalna do wieku ciążowego i urodzeniowej masy ciała. 
Pomimo prowadzonych od wielu lat badań nad patogenezą retinopatii oraz działaniami na rzecz poprawy diagnostyki i leczenia – choroba ta pozostaje olbrzymim problemem klinicznym i społecznym. 
Należy podkreślić, iż retinopatia o ciężkim, niepoddającym się leczeniu przebiegu prowadzi do ślepoty. Jednak właściwe i - co niezwykle ważne – odpowiednio wcześnie podjęte leczenie kończy się powodzeniem i dzieci widzą. 
Populacja wcześniaków, zwłaszcza grupa poddana laseroterapii, stwarza od pierwszych miesięcy życia dużo problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Nie wolno, bowiem zapominać, że wcześniaki to grupa dzieci, u których bardzo często jednocześnie występuje opóźnienie rozwoju psychoruchowego, a więc są to pacjenci, którym należy poświecić znacznie więcej troski i czasu. Do postawienia właściwej diagnozy obok odpowiedniej aparatury diagnostycznej potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. 
Wnioski, jakie można wyciągnąć z analizy przyczyn ślepoty w krajach średnio rozwiniętych dowodzą dużej rozpiętości danych. I tak: w Czechach retinopatia wcześniaków jest przyczyną ślepoty u niemal 42% niewidomych dzieci, na Węgrzech u 11%, a w Bułgarii u blisko 23%. 
W Polsce brakuje kompleksowych danych zwłaszcza epidemiologicznych, które pozwoliłyby na miarodajną ocenę skali tego zjawiska. W polskim piśmiennictwie istnieje niezwykle mało doniesień na temat epidemiologii aktywnej postaci ROP. 
Dlatego poza cytowaną już liczbą przyczyn ślepoty u dzieci zarejestrowanych w Polskim Związku Niewidomych w roku 2004 trudno jest przytoczyć dane obrazujące skalę tego zjawiska w naszym kraju. 
 
W Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadza się okresowe analizy statystyczne obejmujące również grupę dzieci wcześnie urodzonych. Pozwala to na wyrobienie sobie poglądu na skalę tego zjawiska na terenie naszego województwa. I tak, na podstawie badań przeprowadzonych w Klinice latach 2002 –2003 stwierdzono wystąpienie retinopatii u 190 dzieci z wagą urodzeniową <1500 g. Natomiast w grupie dzieci z wagą urodzeniową <1250 g częstość występowania ROP wyniosła blisko 33%. 
W tym samym ośrodku, lecz w latach 2004-2005 oceniano populację 547 dzieci urodzonych ≤ 32 tygodnia ciąży. W grupie tej retinopatia została rozpoznana u prawie 22% badanych dzieci. 
 
Pomóżmy wcześniakom widzieć – leczenie retinopatii. 
 
Retinopatia wcześniaków – jedna z najważniejszych przyczyn ślepoty u dzieci! 
 
Retinopatia wcześniaków – w ciężkim przebiegu oraz nie leczona prowadzi do ślepoty! 
 
Retinopatia wcześniaków – właściwie i odpowiednio wcześnie podjęte leczenie kończy się powodzeniem i dzieci widzą! 
 
Pomóżmy wcześniakom widzieć – by Wcześnie Urodzone mogły później widzieć!
 
Pomóżmy wcześniakom widzieć – nasz program: 
1. Utworzenie Pracowni Leczenia Chorób Narządu Wzroku u Wcześniaków. 
2. Zapewnienie ciągłości opieki okulistycznej nad wcześniakami pomiędzy okresem 
okołoporodowym, a późniejszym okresem życia. 
3. Leczenie operacyjne powikłań retinopatii. 
4. Podjęcie szkolenia specjalistycznych kadr w celu rozwoju tego typu działalności w innych rejonach kraju. 
 
Informacji na temat Projektu udzielają: 
Włodzimierz Piekarski; tel. + 48 601 773 218; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , który jest moderatorem przedsięwzięcia ze strony LC Poznań Pillory; 
Andrzej Głowacki; tel. + 48 601 770 896; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Prezydent LC Poznań Pillory
 
NOTATKA PRASOWA z dnia 26 października 2009 r.