Lions Club Poznań Pillory w walce z epidemią

Lions Klub Poznań Pillory w ciągu ostatnich 2 tygodni uczestniczył w ogromnej operacji charytatywnej, będącej następstwem darowizny 20 mln zł, dokonanej przez panią Dominikę Kulczyk działającą w imieniu Kulczyk Foundation na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom.

Celem tej darowizny był zakup sprzętu ochronnego dla personelu medycznego i przekazanie go pro bono pracownikom służby zdrowia walczącym na terenie całego kraju z epidemią koronawirusa.

Nasz klub, a w szczególności jego prezydent Jacek Masiota oraz wiceprezydent Karol Działoszyński stanęli przed bardzo dużym wyzwaniem. Dzięki ich działaniom udało się znaleźć przewoźnika, którym został LOT Cargo oraz środki na opłacenie kosztów transportu, które pokryła w całości Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Transport został zrealizowany w ramach akcji humanitarnej, co zapewniło zwolnienie z cła i podatku VAT.

W dniach od 15 – 27 kwietnia 2020 r. odbyły się 4 loty z Kantonu do Poznania. Zadaniem, przed którym stanęli nasi prezydenci obejmowało zorganizowanie całej logistyki związanej z zapewnieniem organizacji lądowania samolotów, magazynowaniem, podziałem i dystrybucją przywiezionych z Chin środków ochrony. Udało się pozyskać do współpracy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w szczególności Ewalda i Ilonę Rabenów. Ich firma Raben Logistics Polska Sp. z o.o. zapewniła magazyny, pracowników oraz niezbędny transport.

Jacek Masiota i Karol Działoszyński nie tylko byli obecni przy przylocie i wyładunku samolotów, w którym  z ogromną  pomocą przyszli żołnierze WOT, ale także nadzorowali i koordynowali działania wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji tej skomplikowanej logistycznej operacji.

Zgodnie z przygotowaną przez Fundację Lekarze Lekarzom specyfikacją cały zakup środków ochronnych został podzielony pomiędzy wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie i rozwieziony przez firmę Raben po całej Polsce.

Środki podarowane przez Kulczyk Foundation  pozwoliły na zakup 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2N95, 100 tys. kombinezonów, 100 tys. gogli oraz 100 tys. przyłbic. O skali tego przedsięwzięcia świadczy to, że przywieziony sprzęt ważył 57 ton i zajmował 470m3.

Lions Klub Poznań Pillory istnieje od 1992 roku. Podobnie jak wszystkie polskie kluby staramy  się wcielać w życie hasło przyświecające działalności lionów We Serve. Wyzwanie, które stanęło przed naszym klubem w czasach epidemii miało niespotykaną, w codziennym życiu, skalę. Cieszymy się, że udało nam się temu wyzwaniu sprostać i godnie reprezentować nie tylko nasz klub, ale także cały nasz lioneski ruch.

Dzięki Jacku, dzięki Karolu!

Piotr Gosieniecki
Lions Klub Poznań Pillory