LIONS CLUB POZNAŃ PILLORY
Klub powstał 16 grudnia 1991 r.
Głównym celem działalności jest wspieranie Domów Dziecka: w Kijaszkowie, w Krzyżu i dwóch Rodzinnych Domów Dziecka w Poznaniu oraz Domu Opieki Społecznej w Poznaniu.
Dla wszystkich Domów Dziecka Klub zakupił samochody dostawcze (łącznie 3 szt), finansowane były wyjazdy na wakacje letnie i zimowe, stypendia dla dzieci, wsparcie finansowe i opieka po opuszczeniu Domów Dziecka....
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Karol Działoszyński