Separator Osocza dla RCKiK

W piątek 12 maja 2021 r. członkowie LC Poznań Concordia i LC Poznań Pillory uroczyście przekazali separator osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. To final wspólnego projektu poznańskich Lionów, na który złożyli się Lioni z całej Polski oraz fundusze RCKiK.
Nasza wspólna akcja to doskonały przykład współpracy wielu środowisk. 
Separator pracuje już od ponad miesiąca i obsłużył przeszło 250 osób. Osocze ozdrowieńców jest jedną z bardziej skutecznych metod walki z COVID-19, szczególnie w leczeniu pacjentów w bardzo ciężkich stanach klinicznych. Preparaty przygotowywane przez RCKiK są wykorzystywane w całym kraju.