LIONS CLUB POZNAŃ PILLORY
Klub powstał 16 grudnia 1991 r.
Głównym celem działalności jest wspieranie Domów Dziecka: w Kijaszkowie, w Krzyżu i dwóch Rodzinnych Domów Dziecka w Poznaniu oraz Domu Opieki Społecznej w Poznaniu.
Dla wszystkich Domów Dziecka Klub zakupił samochody dostawcze (łącznie 3 szt), finansowane były wyjazdy na wakacje letnie i zimowe, stypendia dla dzieci, wsparcie finansowe i opieka po opuszczeniu Domów Dziecka....
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Karol Działoszyński

Do walki z koronawirusem

Dzisiaj (24 marca 2020 r.) udało nam się zakończyć akcję przekazania pieniędzy z Klubu do dwóch instytucji walczących z epidemią koronawirusa.
Przelaliśmy w formie darowizny 30 000 zł Szpitalowi Ginekologiczno-Położniczemu Uniwersytetu Medycznemu w Poznaniu na zakup komory izolacyjnej na czas transportu pacjenta.
Wspólnie z Lions Club Poznań Rotunda przekazaliśmy także - w tym przypadku po 20 000 zł /w sumie 40 000 zł/ Wojewódzkiej Stacji Transportu Sanitarnego w Poznaniu, a to w celu zakupu masek ochronnych. Dzienne zapotrzebowanie tej Stacji wynosi około 90 masek, koszt jednej to 18 zł, więc naszymi darowiznami rozwiązaliśmy problem na najbliższe 3 tygodnie.
 
Ta sprawna akcja sprawiła nam dużo satysfakcji.
 
Piotr
sekretarz LC Poznań Pillory